Avís Legal

DEPINSA

Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), DEPINSA S.L. informa de les següent dades:

Titular Web

El titular d’aquesta pàgina web és DEPINSA S.L., amb CIF B59460576, denominació comercial DEPINSA, S.L. i domicili social Carrer Burés 1, nau 6 Bis. La direcció de correu electrònic de contacte de l’empresa és depinsa@depinsa.com.

DEPINSA S.L. figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 20468, full 48, folio B-7399.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.depinsa.com, les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

Objecte

A través d’aquest lloc Web, DEPINSA S.L. ofereix el seus serveis de Pintura Industrial i Decoració, buscant satisfer les necessitats dels nostres usuaris, facilitant informació dels nostres serveis i guiant-los als passos que deuen seguir a la navegació.

Política d'enllaços

En cas que un usuari introdueixi un enllaç des del seu pròpia pàgina web a la de DEPINSA S.L., aquest enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim però no podrà reproduir-la de cap manera i, en cas que es visualitzin els seus continguts amb continguts aliens, aquests continguts aliens no podran portar a error, confusió o engany als usuaris sobre la procedència dels continguts ni suposar un acte de comparació, imitació deslleial o aprofitament de la reputació del nom de DEPINSA S.L.

Des de la pàgina on s’introdueix l’enllaç no es realitzarà cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre DEPINSA S.L., les seves empreses associades o treballadors, ni s’indicarà que es disposa del seu consentiment per a inserir aquest enllaç o que guarda relació amb ells.

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per DEPINSA S.L., sempre que es permeti un enllaç directe amb el Lloc Web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de DEPINSA dins de la pàgina on es trobi l’enllaç , llevat que s’autoritzi expressament.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.

Per la seva banda, el Lloc Web mateix inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, actuant DEPINSA S.L. com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a els llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, de la manera prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat l’enllaç.

L’existència de pàgines amb enllaços no suposa que existeixin acords amb els responsable o titulars d’aquestes pàgines, per tant, DEPINSA S.L. no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, error o inutilitat dels seus continguts, dels quals és desconeixedor. En qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits o contraris a la moral ho haurà de posar en coneixement de DEPINSA S.L.

A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic depinsa@depinsa.com, així els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal; fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la dita activitat.

Condicions d'ús

La utilització de la pàgina com a Usuari, implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privacitat i condicions d’ús. Si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar-la. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els seus continguts d’acord amb la legislació vigent, l’avís legal i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com les normes de convivència, moral i bons costums generalment acceptats.

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software, logotips, marques, icones, tecnologia, disseny, codis o qualsevol altre material al que tingués accés a la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen en aquesta pàgina són propietat de DEPINSA S.L. o, en tot cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal o als seus continguts doni dret a l’usuari sobre les citades marques, noms comercials o signes distintius. Igualment, no es poden entendre com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre els seus continguts. I no entén cedits ni se n’autoritza la utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina llevat que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

Descàrrec de responsabilitat

DEPINSA S.L. inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’un lloc web corporatiu. DEPINSA S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin sorgir de l’accés al contingut, informació, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitades als usuaris.

En qualsevol cas, DEPINSA S.L. no és responsable de:

  • El mal ús que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
  • La continuïtat dels continguts.
  • L’absència de virus o d’altres components maliciosos al lloc web o al servidor que els subministra, tant en la visualització del continguts com a la descàrrega.
  • Els continguts i serveis prestats per altres llocs webs als que es pugui tenir accés des de les pàgines webs dels que és titular.
  • El major o menor rendiments dels continguts de la pàgina web
  • Els danys o perjudicis que pogués causar a qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions d’ús establertes a aquesta pàgina web.
  • Els danys produïts per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.
  • El mal funcionament del software que pugui ser necessari per poder visualitzar determinats continguts de la pàgina.
  • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar-se en relació amb la vulneració dels drets de tercers, especialment els referits a la imatge i la propietat industrial o intel·lectual.
  • L’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines webs als que els usuaris puguin connectar-se a través d’hipervincles.

Exempció de responsabilitat pel funcionament del lloc Web
DEPINSA S.L. ofereix els seus serveis i continguts de forma permanent utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per fer aquesta prestació satisfactòriament.

DEPINSA S.L. pot, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc, sense que això doni dret a cap reclamació, indemnització o reconeixement de cap responsabilitat.

DEPINSA S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc Web. En qualsevol cas, DEPINSA S.L. durà a terme totes les actuacions necessàries per restaurar el servei en cas de fallida tècnica.

Legislació i jurisdicció

DEPINSA S.L. es reserva el dret d’introduir les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts o per incompliment d’aquests termes i condicions.

Si hi ha discrepància entre les disposicions del present Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà en aquests últims.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions incloses en aquest Avís Legal es consideri invàlida o inaplicable, total o parcial, per qualsevol jutjat, Tribunal o òrgan administratiu, no afectarà la resta de disposicions d’aquest Avís Legal, o les condicions particulars dels diferents serveis d’aquest lloc Web.

El no exercir o executar, per part de DEPINSA S.L. de qualsevol dret o disposició continguda en aquests termes i condicions no constituirà una renúncia de la mateixa, excepte que reconegui per escrit per la seva part.

La relació entre l’usuari i el proveïdor es regeix per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. Si sorgís una disputa, les parts poden sotmetre els seus conflictes a l’arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària complint la normativa sobre la jurisdicció i competència en aquest sentit. DEPINSA S.L., té el seu domicili a Castellbell i el Vilar, Espanya.

© 2022 Depinsa, tots els drets reservats.

Contacte

Carrer Burés 1, nau 6 Bis
Castellbell i el Vilar
08296 Barcelona

Tel: +34 93 828 30 31